segunda-feira, 5 de novembro de 2012

Unha iniciativa para recaudar fondos e educar no coidado do medio ambiente

O CIP de San Sadurniño implantou o sistema Oliklak para a recollida de aceite vexetal usado para a fabricación de biocombustible. Esta iniciativa ademais de ter un impacto importante na comunidade, en canto a concienciación ecolóxica e coidado do propio medio, supón uns ingresos para o centro que poden ser destinados aos viaxes escolares.

O sistema precisa da colaboración das familias, tendo as ANPAS un papel fundamental para animar á comunidade a participar.

No CIP de San Sadurniño, no curso 2010-2011, lograron recoller 500 litros de aceite, o que supuxo uns ingresos de 107€. Este é o terceiro curso que se vai levar adiante a campaña de recollida que está sendo todo un éxito.