quinta-feira, 25 de outubro de 2012

As ANPAS e Claustros das escolas públicas da comarca preparan actividades para recoller fondos.

As viaxes escolares están en risco pola situación económica. Viaxar é o xeito máis lúdico de aprender. O proceso de privatización do ensino, xunto ao afogamento económico das familias, están xerando diferencias entre o alumnado, que ata hai pouco non existían. Por todo isto, as ANPAS e Claustros das escolas públicas da comarca, preparan actividades para recoller fondos.

Neste blog iremos publicitando todas as que se vaian programando, para compartir ideas e aumentar a cooperación.

Nalgúns centros se fala de calendarios con fotografias do alumnado, de mantas solidarias que logo de sortean, de xornadas de chocolate con churros...ideas diversas cun só obxectivo, apoiar o dereito do alumnado a viaxar como un xeito de aprender.

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Proposta de viaxes solidarios para mandar a outros coles

Rede de viaxes escolares solidarios Grupo de viaxes solidarios Armeria

Estimad@s compas:

Presento a proposta de viaxes solidarios  para mandar a outros coles da España e Portugal, Italia esta preto pero aínda verde aínda que teño algún contacto.

Votádelle un ollo. Teremos moito que traballar sobre isto. Como é un proxecto de traballo cooperativo en rede, de moitas partes supoño que tódalas partes iran facendo aportes ao proxecto e teremos que ir completando pouco a pouco. 

Aproveitando o  “III Encuentro Nacional de Docentes en Educación para el Desarrollo:  creando redes”, irán sobre 80 centros públicos, e moitos deles están en contacto con outros centros. Invítanme tódolos anos e este ano avisei de que quería presentar a rede de viaxes solidarios.

Propoño que en Ferrolterra organicemos un taller  para desenvolvelo obxectivo n º 2 do xa temos falado:
-Desenvolver actividades nos centros escolares e no contorno  para crear un fondo que  permita que ningún alumn@ quede sen viaxe solidario
15 de outubro de 2012 20:32
Manuel Rivera | manolorivera@mundo-r.com|||||||||||||||||||